• facebook
  • rss

سازدهنی و هارمونیکا – مجموعه کتاب ها و آموزش ها

مجموعه کتاب های آموزش سازدهنی (هارمونیکا)

 

 

لینک های کاربردی سازدهنی

آموزش سازدهنی

مجموعه آموزش های فارسی

 

آموزش نواختن سازدهنی

آموزش نواختن سازدهنی

 

 

آموزش هارمونیکا (Harmonica)

آموزش هارمونیکا (Harmonica)

ضبط تمرین نوای به چه نحو دارای این توان است به نوای نواز کمک کند؟
از آنجا که کثیری از نقاط قوت وضعف درهنگام تمرین و انجام وجود دارد که نوای نواز به دلایل مختلف از وجود آن ها ناآگاه است، ضبط تمرین و شنیدن آن به دقت، دارای این توان است بعنوان یک لوازم کنترل کننده نوای نواز، کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت وضعف موجود در شغل او نماید. ولی بهتر است به دو نکته دقت نماییم:

نکته نخست، توجه داشته باشیم که: چنانچه از طریق دستگاه ضبط صوت و بوسیله نوار کاست (رسم مغناطیسی) تمرینها را ضبط و ویا پخش می کنیم، این امکان دارای این توان است بوجود آید که نوای در” قسمت هایی” از طول زمان ضبط و پخش اجرایش، کندتر ویا تند تر از تمپوی اصلی خوانده شود، که ناشی از دلایلی مثل: وجود ایراد در دستگاه ضبط صوت و ویا کیفیت نامرغوب نوار کاست است و در نتیجه بوجود آمدن این ایرادات، اجرای اصلی دستخوش تغییرات صدایی خواهد گشت.

روش نواختن سازدهنی

روش نواختن سازدهنی

در بعضی مواقع نیز، دستگاه ضبط صوت” کل” یک نوار کاست را، سریعتر ویا کندتر از سرعت انتخابی که در آن نوای ضبط شده، پخش می کند. در این حالت به علت آنکه کل انجام و ویا در واقع تمامی نت موسیقایی ها باهم، به سرعتی بیشتر ویا کمتر از تمپو اصلی خویشتن رسیده اند، تمامی انجام با سرعتی غیر واقعی شنیده می شود و شنونده در محاسبه “تمپوی اصلی” نوای انجام شده دچار اشتباه می شود.

در حالت پایانی ، بدلیل آنکه این تغییر سرعت بجهت همگی نت موسیقایی ها و بصورت یکسان رویداد افتاده، نسبت زیرو بمی نت موسیقایی ها به یکدیگر، بازهم حفظ می گردد. ولی تمپو نوای پخش شده بهکوشش دستگاه نسبت به تمپو انتخابی اصلی، جابجا خواهد گشت .

 

سازدهنی

سازدهنی

Leave a reply


5 − = چهار

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت