• facebook
  • rss

Posts Tagged "Taylor & Francis"

عربی: دستور زبان ضروری

عربی: دستور زبان ضروری

عربی: دستور زبان ضروری Arabic: An Essential Grammar "عربی: دستور زبان ضروری" یک راهنمای مرجع به روز و عملی برای مهم ترین جنبه های این زبان است. این کتاب برای مبتدیان و همچنین دانش آموزان سطح متوسط مناسب است، این کتاب پایه ای قوی برای یادگیری دستور زبان مقدماتی و ساختار زبان عربی ارائه می دهد. پیچیدگ...
طراحی گرافیک متحرک (ویرایش دوم)

طراحی گرافیک متحرک (ویرایش دوم)

Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics 2nd Edition کیفیت زیبایی شناسانه و ارتباطی گرافیک های متحرک خود را بهبود دهید. با این بررسی چند رسانه ای عناصر حیاتی هنر به فراتر از مهارت های هنری دست یابید. این کتاب شامل موارد زیر است: پایه: درک بیان هنری هنرمندان پیشگام در عرصه ی فیلم، تلویزیو...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت