• facebook
  • rss

Posts Tagged "Oxford University Press"

Q: مهارت های موفقیت 5 (Listening و Speaking)

Q: مهارت های موفقیت 5 (Listening و Speaking)

Q Skills for Success 5  Listening & Speaking Q: مهارت برای موفقیت یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای هر قسمت فر...
Q: مهارت های موفقیت 4 (Listening و Speaking)

Q: مهارت های موفقیت 4 (Listening و Speaking)

Q Skills for Success 4  Listening & Speaking : مهارت برای موفقیت یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای هر قسمت فرا...
Q: مهارت های موفقیت 2 (Reading و Writing)

Q: مهارت های موفقیت 2 (Reading و Writing)

Q: Skills for Success 2 Reading & Writing Student Book Q: مهارت های موفقیت یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای ه...
Q: مهارت های موفقیت 4 (Reading و Writing)

Q: مهارت های موفقیت 4 (Reading و Writing)

Q: Skills for Success 4 Reading & Writing Student Book Q: مهارت های موفقیت یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای ه...
Q: مهارت های موفقیت 3 (Reading و Writing)

Q: مهارت های موفقیت 3 (Reading و Writing)

Q: Skills for Success 3 Reading & Writing Student Book Q: مهارت های موفقیت یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای ه...
موسیقی دان کامل (ویرایش سوم)

موسیقی دان کامل (ویرایش سوم)

The Complete Musician  An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening Third Edition ویرایش سوم کتاب موسیقی دان کامل، که فعالیت های تحلیلی، شنیداری و لامسه ای را که شامل یک برنامه آموزشی تئوری تونال است را در خود جای داده است با استناد بر روی رپرتوارهای متنوع و تمرین های نوآورانه به ...
انگلیسی برای معلمان ابتدایی (همراه با فایل صوتی)

انگلیسی برای معلمان ابتدایی (همراه با فایل صوتی)

English for Primary Teachers  with Audio CD  انگلیسی برای معلمان ابتدایی، راهنمایی ها و فعالیت های آموزشی عملی را با تمرین اعتمادسازی در کلاس زبان انگلیسی ترکیب می کند.     هدف از این کتاب ساخت اعتماد به نفس معلمان در توانایی خود را برای استفاده از زبان انگلیسی به طور موثر ، همزمان با ارائه مشاوره و...
Q: مهارت های موفقیت 2 (Listening و Speaking)

Q: مهارت های موفقیت 2 (Listening و Speaking)

Q: Skills for Success 2 Listening and Speaking Q: مهارت برای موفقیت  یک مجموعه با 6 سطح در دو رشته ی Reading and Writing و Listening and Speaking است. مهارت های Q دانش آموزان را تشویق  به تفکر انتقادی می کند تا در دانشگاه موفق شوند. روش پرسش محور Q یک چارچوب تفکر انتقادی منحصر به فرد برای هر قسمت فر...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت