• facebook
  • rss

Posts Tagged "Harper Lee"

کشتن مرغ مقلد

کشتن مرغ مقلد

To Kill a Mockingbird   رمانی فراموش نشدنی از دوران کودکی در شهر جنوبی خواب زده که بحران وجدان آن را به لرزه در می آورد. زمانی که در سال 1960 رمان کشتن مرغ مقلد (To Kill A Mockingbird) به چاپ رسید هم یک رمانی پر فروش شد و هم نظر منتقدان را به خود جلب کرد. در سال 1961، جایزه پولیتزر را به دست آو...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت