• facebook
  • rss

Posts Tagged "Faruk Abu-Chacra"

عربی: دستور زبان ضروری

عربی: دستور زبان ضروری

عربی: دستور زبان ضروری Arabic: An Essential Grammar "عربی: دستور زبان ضروری" یک راهنمای مرجع به روز و عملی برای مهم ترین جنبه های این زبان است. این کتاب برای مبتدیان و همچنین دانش آموزان سطح متوسط مناسب است، این کتاب پایه ای قوی برای یادگیری دستور زبان مقدماتی و ساختار زبان عربی ارائه می دهد. پیچیدگ...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت