• facebook
  • rss

Posts Tagged "Backbeat Books"

گیتار کلاسیک بنوازید : راهنمای جامعی برای استادی و یادگیری گیتار کلاسیک

گیتار کلاسیک بنوازید : راهنمای جامعی برای استادی و یادگیری گیتار کلاسیک

این کتاب با فرض اینکه خوانندگان دانش قبلی ندارند، متدی روشن و با فهم آسان برای یادگیری نواختن گیتار کلاسیک عرضه می کند. این کتاب بیش از 200 تمرین ارائه می دهد که توسط نوسنده ای گردآوری شده است که تکنیک های مشخص و مفاهیم موسیقی و همچنین رونوشت های اصلی رپرتوار گیتار کلاسیک را به روشنی توضیح می دهد. ا...
ابزار قدرت برای برنامه ریزی و ساز سازی سینتی سایزرها

ابزار قدرت برای برنامه ریزی و ساز سازی سینتی سایزرها

(ابزار قدرت) A تا Z ویژگی های سینتی سایزرها در این کتاب پوشش داده شده است و برنامه بندی سینتی سایزر برای هر سینتی سایزری در دستان کاربر قوی نهاده خواهد شد. این کتاب یک کمبود بزرگ در بازار مشابه کتاب ها را پر می کند و هدفش این است که متن استاندارد و مرجعی در این موضوع خاص باشد. کتاب توسط آیکین نویسند...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت