• facebook
  • rss

Posts Tagged "کتاب های سال 1991"

ساخت واژه

ساخت واژه

Collins COBUILD English Guides Word Formation Bk. 2 هر کتاب این مجموعه با اقتباس از پایگاه اطلاعات COBUILD توضیحات دقیق و تفضیلی ارائه می دهد که توسط نمونه های انگلیسی متعدد، در حوزه های خاصی از انگلیسی پشتیبانی می شوند. فعالیت یکپارچه ی زبانی مطالب مرجع را تقویت می کنند و شامل بررسی درک و استخراج و...
هندسه ی ریمانی

هندسه ی ریمانی

Riemannian Geometry Mathematics: Theory and Applications این ویرایش جدید و گسترده ی کتاب درسی دانشجویان سال اول فوق لیسانس ریاضی و فیزیک است که زبان های اساسی هندسه ریمانی را مطرح می کند و برخی از اساسی ترین مسائل آن را بیان می کند. این کتاب تنها برای خوانندگانی با پس زمینه ی نسبتا متوسط است که باعث...
قدرت اسطوره

قدرت اسطوره

The Power of Myth قدرت اسطوره به طور فوق العاده ای باعث علاقه ی مجددبه کمبل و کار او شد. محقق، استاد و نویسنده ی سرآمدی که تاثیر عمیقی بر میلیون ها نفر گذاشته است. برای او اسطوره شناسی "آهنگ گیتی، آهنگ حرکت افلاک" بود. توسط بیل مویرس یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران آمریکا و با مصاحبه ی جالب توجه و...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت