• facebook
  • rss

Posts Tagged "کتاب های الکترونیک"

سینتی سایزر آنالوگ بسازید

سینتی سایزر آنالوگ بسازید

به صورت تمرین های عملی وارد ابزار، تکنیک ها و اطلاعاتی که در مورد چگونه ساختن یک سینتی سایزر آنالوگ شخصی شما هستند، وارد شوید.  اگر شما یک موسیقی دان یا یک مشتاق و علاقه مند به ساخت پروژه های الکترونیک از کیت ها و شماتیک ها هستید این DIY (راهنمای خودتان انجام بدهید)  شما را در قدم زنی در میان قطعات ...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت