• facebook
  • rss

Posts Tagged "جایزه ی پلیتزر"

کشتن مرغ مقلد

کشتن مرغ مقلد

To Kill a Mockingbird   رمانی فراموش نشدنی از دوران کودکی در شهر جنوبی خواب زده که بحران وجدان آن را به لرزه در می آورد. زمانی که در سال 1960 رمان کشتن مرغ مقلد (To Kill A Mockingbird) به چاپ رسید هم یک رمانی پر فروش شد و هم نظر منتقدان را به خود جلب کرد. در سال 1961، جایزه پولیتزر را به دست آو...
فنچ طلایی  (برنده ی جایزه ی پلیتزر)

فنچ طلایی (برنده ی جایزه ی پلیتزر)

The Goldfinch نویسنده ی کتاب های پر فروش "تاریخ مخفی" (The Secret History) و دوست کوچک (The Little Friend) با یک رمان جدید با ارزش و برتر برگشته است. کتاب "فنچ طلایی" یا "سهره" (The Goldfinch) با مهارت استادانه نوشته شده است و تجلی روح ادیسه در آمریکای حال حاضر و درامی با نیروی مسحور کننده و زیرکانه...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت