• facebook
  • rss

طراحی مد

الگوسازی برای طراحی مد (ویرایش پنجم)

الگوسازی برای طراحی مد (ویرایش پنجم)

Patternmaking for Fashion Design Fifth Edition این ویرایش جدید "الگوسازی برای طراحی مد" که پوشش کامل، تصاویر استثنایی، و دستورالعمل روشن آن به روز شده است توضیحات دقیق و در عین حال آسان در مورد ماهیت الگوسازی ارائه می دهد. با تکیه بر الگوهای تکرار شونده ای که تمام طراحی ها بر پایه ی یکی از آن ها هست...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت