• facebook
  • rss

ریاضی و فیزیک

دنیای کوانتومی جدید

دنیای کوانتومی جدید

The New Quantum Universe اصول مکانیک کوانتوم اساس هرچیزی در دنیای فیزیک از اتم تا ستاره ها، از هسته تا لیزر است. تناقضات کوانتوم و زندگی پرحادثه ی گربه ی شرودینگر، همراه با بسیاری از تعاریف جهانی از اندازه گیری کوانتومی در این ویرایش جدید The New Quantum Universe توضیح داده می شود. این کتاب که کاملا...
هندسه ی ریمانی

هندسه ی ریمانی

Riemannian Geometry Graduate Texts in Mathematics 2th edition این کتاب روش ها و مسائل هندسه ی ریمان را معرفی می کند و راه را برای مباحث پیشرفته باز می کند. این کتاب ترکیبی از بخش های هندسی هندسه ی ریمانی به همراه جنبه های تحلیلی این نظریه و بررسی پژوهش های اخیر است.این کتاب می توان به تمام ریاضیدانا...
هندسه ی ریمانی

هندسه ی ریمانی

Riemannian Geometry Mathematics: Theory and Applications این ویرایش جدید و گسترده ی کتاب درسی دانشجویان سال اول فوق لیسانس ریاضی و فیزیک است که زبان های اساسی هندسه ریمانی را مطرح می کند و برخی از اساسی ترین مسائل آن را بیان می کند. این کتاب تنها برای خوانندگانی با پس زمینه ی نسبتا متوسط است که باعث...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت