• facebook
  • rss

روانشناسی

وقتی آگاهانه خودتان را تغییر می دهید

وقتی آگاهانه خودتان را تغییر می دهید

بیمار مراجعه کننده من ماههای متمادی بود که برای انجام این کار و کارهای دیگری که با خودش گفته بود لازم است انجام دهد – داشت نقشه می کشید. او تمام این مدت را صرف کار کردن بر روی خودش کرده بود که ببیند آیا آمادگی انجام این کار را دارد یا خیر. روان شناس او با من تماس گرفت تا مرا از شکایتم منصرف سازد. او...
به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته

به کارگیری و استفاده از وضعیتهای تغییر یافته

این در حالی است که این سوال پیش می آید "آیا می توان کسی را وادار کرد که به حالت خلسه برود؟" آنچه شما آن شخص را وادار به انجامش می کنید چنین است که به سراغ وضعیتی برود که در آن دارای موقعیت های انتخابی بیشتری باشد. در این جا یک قیاس ضد و نقیض پیش می آید. در یک وضعیت تغییر یافته از آگاهی، شما دیگر پتر...
فرآیند تفکیک دو مرحله ای بصری / لمسی

فرآیند تفکیک دو مرحله ای بصری / لمسی

شروع واقعی این کار از زمانی آغاز شد که ما کلمات اشخاص را نه فقط به عنوان یک عبارت، بلکه به عنوان نماد دقیقی از احساساتشان برداشت کردیم. با آنها به همان شیوه ای ارتباط برقرار کردیم که آنها با آن روش به شرح خود می پرداختند و دریافتیم که نکته همین جاست. وقتی یک نفر می گوید "وقتی نگاهم را بر روی آن عقای...
می توان از یک تکیه گاه صوتی یا بصری استفاده کرد

می توان از یک تکیه گاه صوتی یا بصری استفاده کرد

زن: آیا می توانستید این فرآیند را بدون لمس کردن نیز انجام دهید. مطمئنا. می توان از یک تکیه گاه صوتی یا بصری استفاده کرد. بدون لمس کردن نیز می توان این کار را کرد، ولی توصیه می کنم این کار را از طریق لمس کردن انجام دهید. کارهای لمسی، نظام قدرتمندی برای ایجاد تکیه گاه ذهنی هستند. وقتی یک نفر لمس می شو...
تمام ابعاد مختلف فرآیند

تمام ابعاد مختلف فرآیند

ما تمام ابعاد مختلف فرآیند و این فرآیند را زیر نظر گرفتیم و سعی کردیم بفهمیم که کدام عناصر، ضروری و چه چیزهایی اضافه و غیر ضروری هستند. سپس آن را به صورت ساده و موثر درآوردیم تا به چیزی دست پیدا کنیم که عملکرد اصولی داشته باشد. من فکر نمی کنم که در مورد عمل احساس زدایی اشتباهی وجود داشتهب اشد، به جز...
تکیه گاه بسیار قدرتمندی برای اعتماد به نفس

تکیه گاه بسیار قدرتمندی برای اعتماد به نفس

ما تکیه گاه بسیار قدرتمندی برای اعتماد به نفس و همچنین برای مراجعی که تامی به عنوان یک زن شایسته دارا بود به دست آورده ایم. ما از این تکیه گاه استفاده کردیم، نه از احساس آرامش. او در طی این فرآیند، بسیار گوش به زنگ بود. زمانی احساس زدایی از آن جهت حائز اهمیت بود که از طریق آن می شد به درمان فوبیاها ...
آرامش، مرجعی نیست که در شرایط فوبیایی نیاز داشته باشد

آرامش، مرجعی نیست که در شرایط فوبیایی نیاز داشته باشد

تفاوت بسیار مهم دیگری نیز هست. به جای آن که سعی کنیم احساسات موجود در او را بزداییم، یک سری احساسات ویژه را انتخاب می کنیم و آنها را پیوند می دهیم. من دیده ام کسانی که عمل احساس زدایی را انجام می دهند، معمولا کسانی هستند که از بین بردن رفتار خاصی را ترجیح می دهند به این که یک واکنش مثبت را جایگزین آ...
اگر قسمتی از یک تجربه را در اختیار دارید

اگر قسمتی از یک تجربه را در اختیار دارید

اگر قسمتی از یک تجربه را در اختیار دارید، از طریق کنار هم گذاشتن می توانید تمام آن تجربه را به دست آورید. در این جا تامی احساسات را در اختیار داشت. این احساسات یک بار برای تثبیت حالت آگاهانه او، مورد استفاده تکیه گاه ذهنی قرار گرفتند. وقتی او چشمهایش را بست و به گذشته فردی خودش رفت، همه چیزهایی که ب...

سه نظام بیانی اصلی

سوال : شما مشخصا به چه چیز خاصی در چهره او نگاه می کردید؟ به همان واکنشی که در اول کار، وقتی از او مراجع به احساسات مربوط به فوبیا پرسیدم نشان داد. من بازگشت او به گذشته را مشاهده می کردم تا این که در یک لحظه، به مورد بسیار تشدید یافته ای از آن واکنش برخوردم. در آن لحظه قسمتی از گونه او زرد بود. اطر...
معجزه مشاور خانواده ویرجینیا ساتیر

معجزه مشاور خانواده ویرجینیا ساتیر

یکی از کارهای ویرجینیا ساتیر در این جور مواقع این است که از شکایت بصری زن، یک قرینه لمسی ایجاد می کند، و یا بالعکس. به این صورت که به شوهر نگاه می کند و می گوید: "تو نمی فهمی او چه می گوید؟ می فهمی؟ تو واقعا هیچ درکی از احساس او نداری. آیا تا به حال این احساس به تو دست داده است که همسرت قبل از تو به...
1 of 2
12
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت