• facebook
  • rss

مجله ی مجسمه سازی

مجله ی Sculpture – اکتبر 2014

مجله ی Sculpture – اکتبر 2014

Sculpture October 2014 Sculpture یک ماهنامه ی بین المللی است که به تمام فرم های مجسمه سازی معاصر اختصاص دارد. هنرمندان و هنردوستان به یک اندازه از انگیزه ی انتقادی مجسمه سازی، شناسایی مواد و تکنیک های جدید، و مصاحبه با هنرمندان، موزه داران و مجموعه داران سراسر دنیا بهره خواهند برد....
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت