• facebook
  • rss

زمین شناسی

آموزش دف

آموزش دف

آموزش های دف مشخصات یک دف خوب چیست؟ آموزش اتودهای دف نوازی مدرن – ۳ دف کوکی درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت دف نوازی مدرن تمرین ۲۴-۲۷ و نحوه اجرای دولاچنگ چگونه دف خود را تعمیر کنیم؟(1) آموزش دف   از روزنه زیبایی شناسی، مهمترین عاملی که موجب می شود تا انجام و بیان نوازندگان از یک هنر موسیقی از یکدیگر متمای...
همانندسازی داده

همانندسازی داده

Data Assimilation The Ensemble Kalman Filter این کتاب به بررسی روش های محبوب داده گواری داده ها، مانند محدودیت کم و شدید روش های تغییر، فیلتر ها و روان کننده های تجمعی می پردازد. . نویسنده با چند مثال نشان می دهد که چگونه روش های مختلف می توانند از یک اصول نظری مشترک به دست آیند و همچنین چگونه آن ها...
مبانی پيش‏بينی عددی وضع هوا

مبانی پيش‏بينی عددی وضع هوا

Fundamentals of Numerical Weather Prediction مدل های عددی به ابزارهای حیاتی علوم زیست محیطی، به ویژه در پیش بینی هواشناسی و پیش بینی جوی تبدیل شده اند. این کتاب مروری جامع بر تکنیک های مورد استفاده در این زمینه ، با تاکید بر طراحی های اخیر مدل های اتمسفر ارائه می دهد. این کتاب قبل از توصیف معادلات م...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت