• facebook
  • rss

زمین شناسی

همانندسازی داده

همانندسازی داده

Data Assimilation The Ensemble Kalman Filter این کتاب به بررسی روش های محبوب داده گواری داده ها، مانند محدودیت کم و شدید روش های تغییر، فیلتر ها و روان کننده های تجمعی می پردازد. . نویسنده با چند مثال نشان می دهد که چگونه روش های مختلف می توانند از یک اصول نظری مشترک به دست آیند و همچنین چگونه آن ها...
مبانی پيش‏بينی عددی وضع هوا

مبانی پيش‏بينی عددی وضع هوا

Fundamentals of Numerical Weather Prediction مدل های عددی به ابزارهای حیاتی علوم زیست محیطی، به ویژه در پیش بینی هواشناسی و پیش بینی جوی تبدیل شده اند. این کتاب مروری جامع بر تکنیک های مورد استفاده در این زمینه ، با تاکید بر طراحی های اخیر مدل های اتمسفر ارائه می دهد. این کتاب قبل از توصیف معادلات م...
به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت