• facebook
  • rss

آموزش های گیتار فلامنکو

آموزش های گیتار فلامنکو

قطعه هدیه ، بازاجرای قطعه Solea Tio Arango
بررسی دستگاه های فلامنکو -توکه
آموزش ویدیویی فلامنکو : انواع روش های کوک گیتار فلامنکو
مصاحبه با نینو خوسله
سازشناسی ، گیتار فلامنکو
ترکیب راسگوادو تکی با شست

آموزش گیتار فلامنکو

 

آموزش نواختن گیتار فلامنکو

آموزش نواختن گیتار فلامنکو

فلامینگو؟؟
سالها پیش در ایران و حتی در بروشور کنسرت ها و کتابها و گاهی از زبان برخی که معرف ساز گیتار فلامنکو بوده اند این روش را فلامینگو نامیدند!

فلامینگو در حقیقت نام پرنده ای است لاکن نمیشود ملت عامی را سرزنش کرد زیرا عده به جهت حقیقت جلوه دادن این امر مدعی بودند که:

لغت فلامنکو از فلامینگو برگرفته شده است زیرا حرکاتی که رقصنده های فلامنکو با لباسهای خویشتن انجام میدهند مشابه حرکت بالهای پرنده است!

روش نواختن گیتار فلامنکو

روش نواختن گیتار فلامنکو

شاید برای   تلفظ این دو کلمه و شباهتهایی آن بتوان این اشتباه را توجیه کرد لاکن می بایستی دانست که هر جا گفته شده :

من ساز گیتار فلامینگو میزنم .

تدریس ساز گیتار فلامینگو در یک زمان  و بدون تمرین!

فلامینگو نغمه خیابانهای اسپانیا!

نه تنها از فلامنکو نامی برده نمیشود بلکه شخصی که به امر تدریس ساز گیتار فلامینگو مشغول هست در حقیقت اصلا از ساز گیتار دانشی ندارد !

پس بگوییم ساز گیتار فلامنکو نه فلامینگو!
پالوها و روش های فلامنکو

طرز نواختن گیتار فلامنکو

طرز نواختن گیتار فلامنکو

الگریاس به معنی مهمانی، سرافرازی، شادی و سرور است و همین الفاظ را نیز به شنونده القاء می کند.
بولریاس به معنی فریب ها و شوخی ها و مشخص ترین شکل فلامنکو است که از آوازهای کولی ها اقتباس شده است.
کلمبیاناس سبکی با حالت امیدوارانه و با ریتمی سنکوپ دار می باشد.
فاندانگو که با این ریتم اسپانیائی ها به دنس و پایکوبی می پردازند.
فاروکا ریتمی منظم و اندوه آور دارد.
گاروتین که دارای تمی ساده و با واریاسیون است.
گرانادیاس که دارای ریتم و وزنی آزاد و بدون ریتم است.
گئاحیراس که دارای حالتی شاد و زنده آمریکای لاتین است.
مالاگنیا بداهه سرائی و هارمونی خاص از ویژه گی های این روش است.
پتنزا خرافات در خصوص این روش فراوان است و می گویند این روش بانی بدشانسی می شود.
رومبا یک روش فلامنکو محض که دارای ریتم دو ضربی سنکوپ دار است.
سگریاس سبکی پر حس و با حالتی غم انگیز
سویاناس این روش بسیار چابک، سرزنده و سرشار از شوخی های شاعرانه است.
سولئا دارای لهجه ای منحصر به فرد است.
سولئارس از مهمترین شکل های فلامنکو است، تا آنجا که آنرا مادر فلامنکو می نامند.

طریقه نواختن گیتار فلامنکو

طریقه نواختن گیتار فلامنکو

تانگو از خطیر ترین روش های فلامنکو است که سبکهای مختلفی نیز دارد.
تارانتاس از روی  ریتمیک بسیار آزاد و بدون ضرب و میزان بوده اما با آن نمی توان دنسید.
تارانتوس بسیار ریتمیک و منظم می باشد.
تینتوس از دقیق ترین روش های فلامنکو که بسیار اندوهناک و غمگین است.
وردیالس معمولا زوجها و و یا گروه ها با این ریتم به دنس می پردازند.
ویانسیکو به معنی روستائی است.
زامبرا این روش نه به تندی تانگو و نه به آهستگی تینتوس است.
زاپاتئادو به معنی ضربه با کفش است و به حرکت پای دنسنده گفته می شود که با نوک و پاشنه پا انجام می شود.

 

Leave a reply


− 1 = یک

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت