• facebook
  • rss

آموزش دف

آموزش های دف

آموزش نواختن دف

آموزش نواختن دف

مشخصات یک دف خوب چیست؟
آموزش اتودهای دف نوازی مدرن – ۳
دف کوکی
درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت دف نوازی مدرن
تمرین ۲۴-۲۷ و نحوه اجرای دولاچنگ
چگونه دف خود را تعمیر کنیم؟(1)

آموزش دف

 

از روزنه زیبایی شناسی، مهمترین عاملی که موجب می شود تا انجام و بیان نوازندگان از یک هنر موسیقی از یکدیگر متمایز باشد، ادیت های متفاوت آن ها از آن هنر موسیقی است، که دارای این قدرست به بیان سبکهای متفاوت نوازندگی هنرمندان منجر شود. از این بر

دف نوازی

دف نوازی

سر از تاثیر پیش نیازی بنام ادیت، که بواسطه نوازندگی قطعات به آن نیاز داریم نباید غافل بود.

بعد از گذر از مرحله فوق، هنر موسیقی نواز نیازمند تمرین مستقل پاساژهای متفاوت تکنیکی می باشد که در طول قطعه از آن ها استعمال شده است. از آنجا که بدون رفع نمودن تک تک گره های اجرایی این پاساژها، عملا به اجرایی کامل از هنر موسیقی دست نمی یابیم. ( توجه شود به نکته شماره پانزده در مقاله
نوازنده و تمرین 4 )

در گام بعدی، هنر موسیقی نواز نیازمند شناسایی تمپویی به نام “تمپو پایه” است. تمپو پایه، زیر ترین و و یا کمترین تمپوی ثابتی است که هنر موسیقی نواز دارای این قدرست یک قطعه را بدون مکث و ایجاد گیرهای مختلف اجرایی و ایضا از تمپو افتادن ها از آغاز تا انتها بنوازد.

دف

دف

شناسایی تمپو پایه، بایستی به دقت و درستی از طرف هنر موسیقی نواز انجام پذیرد؛ از آنجا که رسم صحیح به تمپو رساندن قطعه بر پایه این تمپو شکل می گیرد. پس از گزینش مذکور و تمرین کافی بر بر سر این تمپو و رفع مشکلاتی مشابه آنچه بیان شد، هنر موسیقی نواز بسته به سطح توانایی هایش، دارای این قدرست با استعمال از مترونم تمپو پایه را یک و یا چند درجه بالاتر برد.

تمرین بر بر سر تمپو ثانویه ای که حال دیگر قادریم آن را تمپو پایه بنامیم، تا زمانی ادامه می یابد که شرایط تعریف شده بالا بواسطه تمپو پایه، بواسطه هنر موسیقی نواز بدست آید. رسم فوق را می توان قدم به قدم با بالاتر بردن تمپوها، تا رسیدن به تمپو اصلی هنر موسیقی دنبال کرد.

 

روش نواختن دف

روش نواختن دف

طرز نواختن دف

طرز نواختن دف

Leave a reply


+ 6 = دوازده

به ما امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت